WHITEMAN
Alec (c 1882 - 1954)
John Haylock (1921 - 2003)
WHITFORD
Alice Maud (1874 - 1942)
WHITINGTON
Olive Garth (1883 - 1964)
WHITMORE
WHITTEN
William (c 1862 - )
WHITTINGHAM
WHITTINGTON
Ellen Amelia (1863 - 1914)
John (Jack) Edward (1907 - 1986)
WHITTLESTONE
Sylvia Violet (1888 - 1914)